OKM seuratoiminnan kehittämistuki

Kiekko-Laser Juniorit ry on hakenut loppuvuodesta 2022 OKM seuratoiminnan kehittämistukea. 

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Keväällä 2023 saimme iloisia uutisia, kun postilaatikkoon tipahti myönteinen seuratoiminnan kehittämistuki.

Saamamme tuki tullaan kohdistamaan alla oleviin toimenpiteisiin seuraavina vuosina:


Jääkiekkoilijasta monipuoliseksi liikkujaksi sekä urheilijaksi-hanke

Tavoitteena tuoda jääkiekko harrastuksena mahdolliseksi yhä useammalle lapselle ja perheelle sekä entisestään monipuolistaa ja mukana olevien lasten liikuntaa yhdessä sidosryhmien ja lähialueen muiden seurojen kanssa. Hankkeen aikana tulemme perustamaan seuraan neljä uutta matalan kynnyksen harrasteryhmää ( tavoite 25 uutta harrastajaa per ryhmä) sekä toteuttamaan LKK ( kiekkokoulu) – U 11 -ryhmissä vähintään neljä lajikokeilua per ryhmä pelikauden ( elokuu-huhtikuu) aikana. Matalan kynnyksen toiminta tuodaan ensisijaisesti lähelle perheitä ja tullaan toteuttamaan Kempeleen kunnan ylläpitämillä ulkojäillä. Tästä on jo aloitettu suunnittelu yhdessä Kempeleen kunnan liikuntapalveluiden kanssa.

Kiekko-Laser juniorit kannustaa vahvasti monilajisuuteen

Annamme mukanamme oleville harrastajille aidosti mahdollisuuden harrastaa liikuntaa, urheilua tai vaikka taidetta kunkin oman halun mukaan kuitenkin siten, ettei kokonaiskuorma kasva liian suureksi. Tätä koordinoimme yhdessä  lasten ja heidän perheidensä kanssa. Hankkeen aikana tulemme myös linjamaan ja kirjaaman auki seuran oman tavan toteuttaa monipuolista liikuntaa lasten arjessa.
Hankkeen puitteissa tulemme toteuttamaan nykyisen harrastemallimme rinnalle entistä enemmän matalan kynnyksen toimintaa, jota tullaa toteuttamaan nykyisen lähialueen ulkojäillä. Tämän toimen tarkoituksena on tuoda lajia entistä enemmän mahdolliseksi lapsille ja perheille, joille laji ei maksujen vuoksi ole mahdollista. Tuomme tällä toimella lisää harrastajia toimintaamme ja uskomme, että lajin saavutettavuutta voidaan merkittävästi tällä tavoin parantaa. Lisäämällä tätä matalan kynnyksen toimintaa, voimme myös merkittävästi vaikuttaa siihen kuinka hyvin saamme pidettyä harrastajat mukana toiminnassamme ohjaamalla mahdollinen joukkuetoiminnasta poisjäävä laadukkaan ja monipuolisen harrastetoiminnan pariin.

Luoda seuraan monipuolisen liikkumisen malli

Tavoite. joka kattaa seuramme harrastajat kiekkokoulusta seuran U18 -kilpajoukkueeseen saakka. Lapsivaiheessa monipuolisen liikkumisen mallilla pyritään luomaan monipuolisesti liikkumistaitoja kehittävä polku, jossa opetetaan ja kannustetaan lapsia monipuolisen liikkumisen saloihin.  Mallin yhtenä kulmakivenä on aktivoida entistä paremmin alueen muut seurat mukaan ja toteuttaa yhdessä eri lajien kanssa monipuolista harrastamista lajikokeilujen kautta. Yhteistyöhön mukaan otettavia seuroja ovat ainakin Sarkkirannan Ajax ( jalkapallo), Kempeleen Kiri ( pesäpallo), Wild ducks ( Salibandy) sekä Kempeleen lentopallo. Yhteistyöseurojen määrää kasvatetaan hankkeen käynnistyessä.

Tavoitteemme Kiekko-Laserissa on antaa kaikille seuramme toiminnassa mukana olevalle mahdollisuus harrastaa omien kykyjensä mukaan, lasten ja nuorten haaveita ja unelmia tukien. Haluamme myös että seurassamme mukana olevat saavat eväät liikunnalliseen elämään ja jatkavat seuran toiminnassa aktiivisina, joko joukkue- tai harrastetoiminnassa, mahdollisimman pitkään. Kokonaisuudessaan toimintamme tähtää siihen, että toimintaperiaatteiden kautta lapsi/nuori saa hyviä eväitä harrastuksen ja elämän parissa pärjäämiseen.

Yllä mainittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi hankkeen aikana tulemme rekrytoimaan ja kouluttamaan lisää vapaaehtoistoimijoita.

Hankkeen ohjausryhmänä toimii seuran johtokunta.