Olympia- ja A-maajoukkuerahaston tukihaku 26.11.2018 - 17.12.2018

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön OLYMPIA- JA A-MAAJOUKKUERAHASTO jakaa junioriavustuksia vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastukseen 80.000 €

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön Olympia- ja A-maajoukkuerahasto tukee vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastusta.

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista keväällä 2019. Ikäluokat, joille avustusta myönnetään ovat F, E, D ja C. Tukien hakeminen tapahtuu seurojen toimesta seuran yhteyshenkilön kautta. Hakuaika on 26.11.2018 – 17.12.2018 (hakuajan umpeutumisen jälkeen tulevia hakemuksia ei käsitellä).

Haku tapahtuu seuraavasti:

1. Lapsen huoltaja lähestyy seuraa ja toimittaa seuralle perustelut tukihakemukselle sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)k-laser.fi viimeistään 17.12.2018 klo: 12.00 mennessä.

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:

* Haettava tuki (ikäluokka)

* Pelaajan nimi

* Pelaajan syntymävuosi

* Onko pelaaja saanut tukea Jääkiekkoliitosta tai Olympia- ja A-maajoukkue-rahastosta v. 2018

* Pelaajan huoltajan perustelut (lyhyt perustelu siitä, miksi perheen tulisi saada tukea)

2. Seura täyttää lomakkeen Suomen Jääkiekkoilijat ry:n verkkosivuilla.

Hakemukset käsitellään joulukuun 2018-tammikuun 2019 aikana. Avustusten saajista pyritään ilmoittamaan Jääkiekkoliiton aluepäälliköille 21.1.2019 mennessä (aluepäälliköt informoivat edelleen seurojen vastuuhenkilöitä). Tuet maksetaan seuroille, jotka ohjaavat summan tukia saaneiden junioreiden kausimaksuihin.

Avustusten kokonaismäärä on 80.000 € ja se jaetaan rahaston ohjausryhmän harkinnan mukaan – avustussummat vaihtelevat ikäluokittain. Avustusten jakamisessa ovat ensisijalla ne hakijat, jotka eivät ole saaneet avustusta Suomen Jääkiekkoliitosta tai Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta vuonna 2018.

Lisätiedot: toimisto(at)k-laser.fi

Oulun Seudun Sähkö