Olympia- ja A-maajoukkuerahaston tukihaku alkaa 27.11. ja jatkuu 17.12. saakka

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön alainen Olympia- ja A-maajoukkuerahasto jakaa
junioriavustuksia vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastukseen 70.000 €.
Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden
perheen toimeentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista
keväällä 2018. Ikäluokat, joille avustusta myönnetään ovat F, E, D ja C.
Hakuaika on 27.11.2017 – 17.12.2017 (hakuajan umpeutumisen jälkeen tulevia hakemuksia ei käsitellä).
Rahaston ohjausryhmä (kuusi Olympia- ja MM-kisoissa pelannutta pelaajaa) päättää avustusten
myöntämisestä ja siitä, kuinka avustussumma (70.000 €) jaetaan ikäluokkien kesken. Avustusten
jakamisessa ensisijalla ovat ne hakijat, jotka eivät ole saaneet avustusta Suomen Jääkiekkoliiton syksyllä
2017 jaetuista avustuksista tai Olympiarahastosta tammikuussa 2017.
Avustusten saajista pyritään ilmoittamaan Jääkiekkoliiton aluepäälliköille 22.1.2018 mennessä
(aluepäälliköt informoivat edelleen seurojen vastuuhenkilöitä).
Haku tapahtuu seuraavasti:

1. Lapsen huoltaja lähestyy seuraa ja toimittaa seuralle perustelut tukihakemukselle sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)k-laser.fi viimeistään 17.12.2017 klo: 12.00 mennessä. Tukihakemuksesta tulee ilmetä lapsen nimi, henkilötunnus ja joukkue. Lisäksi perustelut, miksi tukea haetaan.

2. Seura lähettää hakemuksen eteenpäin. 

Oulun Seudun Sähkö